Som framgått redan så syns inga nya sektioner, kategorier och artiklar i Joomla förräns man har skapat  länkar till dem genom att göra menyalternativ i existerande eller nya menyer. Denna artikel/övning handlar om det.

Skapa menyalterantiv

I en existerande meny så väljer man menyn man vill lägga till ett alternativ på menyn inuti Admindelen i Joomla som heter just Meny. Sedan klickar man på "Ny".

Sedan har man en hel del att välja på, oftast klickar man på "Kategori - Blogglayout".

Vill du se hur de olika alternativen ser ut så kolla i menyn här till vänster som heter "Menytyper", däri syns det hur de olika alternativen visas. 

Därefter så namnger man sin meny och ställer in vilken kategori den skall visa artiklar från och vilka som skall kunna se den.

Åtkomstnivå: Publik betyder alla besökare, man behöver inte logga in, Registrerade, betyder att man måste logga in innan man ser menyalternativet, Special betyder att endast administratörer ser menyalterantivet.

Avslutningsvis ställer man in andra parametrar.

Hur många artiklar som skall vara inledande, dvs sträcka sig över hela bredden på sidan, över alla kolumner, om man har flera.

Sedan hur många som skall visas som ingresser, introtext och i flera kolumner.

Antalet kolumner är ganska självförklarande.

Antalet länkar är hur många länkar det skall finnas nedanför artiklarna med endast länkar till andra artiklar.

Bland Parametrar - Avancerat finns även parametrar för hur artiklarna skall sorteras. Om du vill ange sorteringen helt själv (genom att under Innehåll > Artiklar klicka på gröna pilar upp och ner för att flytta artiklar upp och ner och på så viset ange sorteringen) så skall du ange "Sortering" och "Sortering" i de två menyerna "Kategoriordning" respektive "Primär ordning".

För just förstasidan så gör du samma sortering under Innehåll > Startsida. En artikel kan alltså på sin egen plats på siten ha en sortering och en annan på första-sidan.

Menyn är även en modul

Alla menyer i Joomla är även moduler. När du skapat en ny meny eller ett nytt menyalternativ behöver du nästan alltid gå in under Modules > Site Modules och hitta dina olika moduler och sedan ställa in huruvida de skall synas eller inte för detta nya menyalternativ.

I Joomla ställer man in exakt vilka menyalternativ varje modul skall synas på, däribland menyerna som också är moduler.

I bilden ovan som gäller en ny meny "Joomlakurs" så ser du att jag markerat dels "Välkommen", "Intro", "CMS Intro" i menyn "joomlakurs", men inga alternativ är markerade i menyn "joomlademo".

Jag hoppas det inte är alltför förvirrande med namnen ovan, en modul har alltså två namn, dels det på siten synliga namnet och dels ett namn internt inuti Joomla som man ser när man gör inställningar.