Här är första övningen.

  1. Skapa en ny kategori i sektionen "Nyheter" / "News", som heter "Musik". 
  2. Skapa en ny artikel i den kategorin.
  3. Skapa ett nytt menyalternativ i den meny som redan finns som heter "Nyheter" / "News", som visar innehållet i den nya kategorin, döp det till "Musik", blogformat. 
  4. Anpassa den nya modulen (som skapats då du gjorde en meny), så att den så att säga ligger still och visas när man klickar på det nya menyalternativet "Musik".