Denna webbsite kommer i det fall du lämnar ifrån dig någon information som tex genom att registrera dig eller fylla i ett kontaktformulär att lagra den informationen du lämnar.

Om du vill ändra på detta finns en länk för att ansöka om registerutdrag.