Glad kille med pengar i nävenPriser

Jag har två priser på mina timmar:

* Utveckling och utbildning kostar 950:- i timmen
* Allt annat kostar 850:- i timmen.

Enkelt och bra!

Rabatter utgår för utvecklings och utbildningsprojekt

För projekt omfattande mer än 20 timmar utveckling eller utbildning eller utgår rabatter enligt nedanstående lista:

Rabatter och beloppsgränser för utveckling och utbildning
0-20 timmar - 0% i rabatt, dvs 950:-/timme
21-40 timmar - 10% rabatt (dvs 855:-/timme)
41-80 timmar - 15% rabatt (dvs 807:-/timme)
81-120 timmar - 20% rabatt (dvs 760:-/timme)

Rabatten beräknas på antalet timmar i stegen enligt ovan. Ett utvecklings- eller utbildningsprojekt på 100 timmar kommer att få priset 68.000:-.

Fakturering

Miniatyr av fakturaJag utfärdar fakturor med 10 dagars kredittid.

Efter förfallodagen debiteras ränta enligt gällande referensränta + 10%", vilket  idag när jag skriver detta, som är den 4 mars 2011, 11,5%. Så om 1000:- är obetalt i sex månader så är räntan på det 1000*0,115/2 = 57:50 SEK. (Referensräntan hette tidigare diskonto och anges av Riksbanken, klicka här för aktuell referensränta )

Jag debiterar även påminnelseavgifter om 50:- per påminnelse. Jag skickar ungefär en per vecka i 3-4 veckor innan vi skickar det hela till inkasso. Då tillkommer ytterligare avgifter.

Jag skickar normalt fakturor via email med fakturan som bilaga i form av en PDF-fil. Om du har problem läsa dessa, eller filen inte går att öppna kontakta mig.

Om du vill ha faktureringen på något annat sätt måste du meddela mig detta före fakturering, annars gäller ovanstående.