Joomla! låter dig redigera dina artiklar på flera olika sätt. Denna artikel/övning handlar om just det.

Översikt

 • Vad är WYSIWYG-redigering?
 • Hur skriver du artiklar i "backend" (aka admin-delen)
 • Hur lägger du in bilder och hanterar dem?
 • Hur skriver du artiklar i "frontend" (aka siten)
 • Vad är checkin och var kommer alla hänglås ifrån?

Vad är WYSIWYG-redigering?

Med Joomla medföljer en "editor" (redigeringsprogram är fel svenska ord, då editorn är en del i en webbsida, ett väldans långt Javascript) i vilken man skriver  sina content items. Denna heter "TinyMCE WYSIWYG Editor". Den är fiffig på många sätt men inte på alla sätt. Smile

I Joomla 1.5 medföljer även en andra editor:   XStandard

Fiffigt

Det är fiffigt att den faktiskt visar hur artikeln du skriver kommer att se ut, komplett med bilder och allt. Det är det som kallas WYSIWYG (What You See Is What You Get). Läs mer om WYSIWYG i Wikipedia (på Engelska , på Svenska )

Popupmeny från User Manager där man väljer en editor.

Inte fullt så fiffigt:

Att editorn på Mac bara fungerar i Safari. (Uppdatering, igår den 18 mars 2008 släppes Safari 3.1, den editor som medöljer Joomla 1.0 fungerar fortfarande inte helt bra, men något bättre. Men den som medföljer Joomla 1.5 verkar fungera helt och hållet).  

Att editorn "städar" i din kod, det syns inte men du skriver faktiskt HTML-kod när du skriver i editorn (klicka på den lilla HTML-knappen så får du se koden). Att den städar är bra och dåligt, behöver du klistra in HTML-kod från någonannastans (tex Dreamweaver), så kommer den att strippas på formatering mm och viss tecken går inte att skriva och få dem bevarade, inte ens genom att redigera HTML-koden genom att klicka på knappen "HTML".

HTML Source Editorn i Joomla

Denna gömmer sig under knappen "HTML" i den vanliga editorn. 

{mosimage} 

Tips: Du kan skapa två SuperAdmins för din site, den ena med TinyMCE WYSIWYG Editor och den andra utan. När du behöver redigera HTML, öppn en ny flik i din webbläsare, logga in med din andra SuperAdmins och redigera artikeln. Går lite fortare än att gå till User Manager, ändra User Editorn (se bild ovan), gå tillbaka, redigera artikeln, spara, gå tillbaka till User Manager, ändra tillbaka User Editor, och sedan ser man ett litet stavfel. :)

Det finns flera editors att köpa till Joomla, här är ett par av dem:

Du kan ha flera installerade samtidigt, och under Site > Global Configuration väljer du en som är default och sedan kan du ställa in på respektive användare under Site > User Manager vilken editor de skall ha. Se info-rutan ovan.

Hur skriver du artiklar i "backend" (aka admin-delen)

Du börjar genom att antingen välja Content > All content items eller genom att välja Content > [sektionens namn] > [sektionens namn] items för att direkt hoppa och endast visa artiklar i den sektionen.

{mosimage} 

Från huvudmenyn i Admin finns även en ikon för att skapa en ny artikel eller hoppa till All content Items.

{mosimage}

Editorn fungerar ungefär som det gör i Word, du kan markera text, klicka på "B" för att göra den fetstil eller välja någon rubrik på den markerade texten. Editorn läser det CSS som finns för siten och du kan ange allt du behöver i menyerna upptill. 

{mosimage} 

Några viktiga saker gällande editorn

 • Du måste alltid trycka "Save" eller "Close" för att tala om för Joomla att du är klar med artikeln. Annars får den ett hänglås. Se nedan hur man tar bort dem.
 • Tryck "Apply" för att spara, gör det ofta
 • Klistra inte in kopierad text från Microsoft Word. Den innehåller knasiga styrkoder som soppar till det. Gå via något program som bara hanterar ren text (Notepad på PC och Textredigeraren iställd på ren text på Mac) genom att kopiera i Word, klistra in i Notpad/Textredigeraren, kopiera allt igen, klistra in i Joomlas editor.
 • Skriver du mycket? Skriv i en HTML-editor, det finns massor, tex Dreamweaver, GoLive, Pagespinner osv. (Använd inte Microsoft FrontPage, den är en idiot).
 • Om du inte kan få upp de separata dialogrutorna för att infoga bilder, ange länk, så beror det på att det är en skillnad i vilket domännamn som användes vid  installationen av siten (domän.se) och hur du anslöt till den nu när du loggade in i Admin (www.domän.se). Om siten är installerad utan www, så måste du logga in i admin också utan www. Det viktiga är att det är samma. Annrs hittar inte editorn sina separata Javascript.
 • Skapa sektioner och kategorier innan du skriver artiklar.

Hur Content Items Manager fungerar

Om du väljer Content > All content items så hamnar du i Content Items Mangager där du kan utan att gå in i en artikel (content item) kan göra en del saker. Så här ser det ut:

{mosimage} 

 • Kryssrutorna fungerar så att du kan markera en eller flera artiklar och sedan göra samma åtgärd (raden med ikoner i nästa bild, med flera av dem på en gång, tex publicera, avpublicera, kopiera, radera osv. 
 • Du kan även markera alla artiklar genom att klicka i kryssrutan längst upp.
 • Du kan avpublicera / publicera en artikel genom att klicka på ikonen i raden "Published".
 • Du kan visa en artikel på förstasidan genom att klicka på ikonen i raden "Frontpage". Rött kryss betyder att den inte visas där som synes i bilden är ingen av artiklarna publicerade till förstasidan. För att artikeln skall synas måste den även vara publicerad.
 • Du kan ändra ordningen på artiklarna i en kategori med de blå pilarna eller genom att skriva siffror och spara den nya ordningen genom att trycka på den lilla diskettsymbolen. För att något skall hända måste menyalternativet som pekar till dina artiklar ha sin sortering inställd på ordering/ordering (kolla i artikeln "Skapa menyer/navigation".

{mosimage} 

 • Archive - arkiverar de markerade artiklarna. Detta byter deras adress och gör dem ej redigeringsbara. Det är för det mesta oönskat beteende så funktionen används på webbplatser som har arbetsflödet - skriv - granska (av redaktör) - publicera - arkivera.
 • Publish/Unpublish - visar/gömmer de markerade artiklarna. Man kan använda denna funktion på flera sätt, tex börja skriva en artikel (alla nya artiklar har publish som default), spara den och avpublicera den, då syns den inte. Sedan kan man skriva vidare på den när man vill och publicera den när man är klar. Man kan även om man är lite mer avancerad ha en speciellt menyalternativ för endast inloggade admins i vilket man även ser opublicerade artiklar, så kan de gå in och granska och sedan publicera dem. 
 • Move/Copy - flyttar eller kopierar de markerade artiklarna till en annan (eller samma kategori). Om man väljer move och sedan väljer en annan kategori än den man är i så kommer artiklarna att försvinna från denna kategori och skapas i den andra.
 • Trash - Raderar en artikel. Artikeln är dock inte helt raderad, man kan återvinna den genom att leta i "papperskorgen": Content > Trash Manager.
 • Edit - Redigerar den markerade artikeln.
 • New -  Skapar en ny artikel.
 • Help - prova!
 • Man kan även filtra listan med artiklar genom att ställa in önskad sektion, kategori eller författare genom att välja det i menyerna. Glöm inte att sätta tillbaka för att se allt igen, Joomla minns detta.
 • Man kan även söka fram artiklar om man kan deras titel genom att skriva ord ur titeln i filterrutan och trycka på retur. Samma här.man måste sedan radera ordet i filterrutan ör att Joomla skall visa alla igen.


Hur lägger du in bilder och hanterar dem?

Välj Site > Media Manager för att komma till Media Manager. Media manager "börjar" sin heriarki i mappen /images vilket inte riktigt syns men det är så.

{mosimage} 

Notera att bilder som kan läggas in i artiklar skall ligga i mappen "stories" och helst undermappar till den för att vara synliga i content items manager. Bilder i "/images" är inte synliga i contet items manager.

Du klickar på en mapp för att gå in i den. Du kan även använda menyn i bilden ovan för att gå uppåt och neråt i Media Managers mappar: 

{mosimage}

Varje bild och mapp har en liten  papperskorg, med den raderar man bilden/mappen. Endast tomma mappar kan raderas.

{mosimage}

Om du istället klickar på pennan så öppnas bilden i ett nytt fönster och i en ruta i Media Manager skrivs sökvägen till bilden in. Prova. 

{mosimage}

För både mapp- och bildnamn gäller att bara använda bokstäverna a-z (dvs gemener), 0-9 och understreck _, alla andra tecken och bokstäver och mellanslag får alltså inte användas.

För att ladda upp bilder så måste du först "stå" i rätt mapp, kolla sökvägen i menyn till höger, dvs första bilden i denna serie. Sedan klickar du på knappen "Bläddra" för att välja en bild och sedan klickar du på "Upload" för att ladda upp bilden på siten.

{mosimage} 

Att skapa en mapp gör man genom att "stå" i rätt mapp, sedan skriver man namnet i rutan "Create Directory" och då får endast a-z, 0-9 och _ används, inga mellanslag, eller åäö. Där det står åäö i bilden skall det alltså inte vara några. Tryck sedan på "Create". Glöm inte att gå in i det nya mappen innan du börjar ladda upp bilder.

{mosimage}

Organisera ditt filarkiv med omtanke och omsorg för lång tid. Du vill inte ha fler än ca 20 bilder i samma mapp i Media Manager och du vill också ha en "kronologisk" komponent i din filstruktur, så att det är lätt att hitta gammalt material och städa bort det. Bildgallerier/Julfest är dåligt. Bildgallerier/2007/12/20071220_Julfest är bra namn.

Hur använder du en bild från bildarkivet i en artikel?

När bilden väl finns i Media Manager kan du använda den i en artikel på två sätt:

 1. Infoga den med knappen "Insert image" som finns nedanför fönstret där man skriver texten i artikeln.
 2. Infoga bild-knappen i TinyMCE Editorn. 

Insert image-knappen

{mosimage} 

En av de lite klurigare sakerna att lista ut är just hur infoga bild fungerar i Joomla. Det knappen ovan gör är alltså att infoga en liten textsnutt i artikeln som lyder { m o s i m a g e  } (Jag har lagt in lite extra mellanslag för att Joomla inte skall reagera på den.) 

Sedan anger man under fliken "Images" vilka bilder från arkivet man vill skall användas i artikeln.

{mosimage} 

Så här fungerar det.

 • Du väljer en mapp att infoga bilder från i menyn "subfolder", dvs den mapp som innehåller bilden du vill ha i artikeln där det står  { m o s i m a g e  }.
 • När du valt mappen så får du en lista i vänstra rutan på bilderna som finns i den den (det är därför man inte vill ha så många filer i samma mapp) i högra rutan skall det finns en bild per { m o s i m a g e  } som står i artikeltexten (både intro-text och main-text). Första bilden ersätter första { m o s i m a g e  } i artikeln, andra ersätter andra osv...
 • Du kan även ställa in hur bilden och texten skall justeras till varandra. Klicka först på bilden i högra rutan (det visar den under "Active image". Ändra sedan i menyn Image align. Left (eller vänster om det står det som det ju gör i bilden) betyder att bilden är till vänster och texten flödar omkring den till höger. För att spara ändringarna måste du trycka på den lilla knappen längst ner det står "Apply" på. (Detta lägger in det du ändrat gällande bilder och justeringar i ett gömt formulärfält som sedan sparas med artikeln, när du längst upp trycker på "Save" eller "Apply".)

Infoga bild knappen 

{mosimage} 

Popupfönstret

{mosimage}

{mosimage}  

Så här fungerar det.

 • När du klickar på knappen poppar det upp ett nytt fönster. I det kan du ange massa info om din bild, dess adress (du måste alltså knappa in eller klistra in adressen någonstans ifrån, när du gör rätt så syns bilden), dess beskrivning och titel. Under fliken "Appereance" kan du sedan ange hur den skall justeras, om du vill ha en ram, vilket vertikalt och horisontellt avstånd du vill ha. Du kan även här ändra storleken på den, bara att ange den ena siffran så kommer den andra att beräknas (om du har "Constrain proportions" förkryssat).
 • Poppar det inte upp ett nytt fönster så är din Joomla site installerad på en domän som inte innehåller www i domännamnet och när du anslöt till admin så angav du www i domännmnet i alla fall (eller tvärtom). Poängen är att du måste gå in i admin på exakt samma domännamn i webbläsaren som siten installerades på, det måste vara lika. Popupfönstret är ett javascript som inte förstår var den skall leta annars.
 • Eller så använder du en webbläsare som inte är kompatibel (tex Safari på Mac). Använd Firefox istället. Men förmodligen är det domängrejen.
 • Du kan ange en URL till en bild som ligger varsomhelst på hela internet, tex på andras webbsiter. Det är vanligen inte OK, bara för att det går.
 • Om du lägger in lokala bilder som du har i mappen images/ (osv) på din site så låt sökvägen starta med /images i stå fall och inte http:/dindomän.se/images/ (se i bilden ovan). Om du byter domännamn någon dag så kommer alla dina inlagda bilder i dina content items att synas fortfarande. Inte annars. Så det är en bra ide.  

Hur skriver du artiklar i "frontend" (aka siten)

För det första måste du ha en loginmodul någonstans i frontend (din site). Den hittar du i Modules > Site modules om den inte är synlig på den offentliga siten. Publicera den i en lämplig position. 

{mosimage}

När du har loggat in och om du är en användare någonstans mellan Super Administrator och Editor så kan du alltså från Frontend redigera artiklar genom att klicka på den lilla redigera-artikel-ikonen.  Author kan endast skapa artiklar men inte se eller jobba vidare med artiklar de skapat. Editor kan skapa, redigera artiklar och spara ändringarna men inte publicera. Publisher kan skapa, redigera och publicera artiklar. 

{mosimage}

{mosimage} 

Att redigera artiklar är oftast effektivare från admin, men för att fixa smågrejer så kan front-end fungera väl. 

Du har tillgång till i de flesta funktioner och publiceringsparametrar även i "front-end".

{mosimage} 

Skrolla ner lite för att se publiceringsparametrar och bilder mm. 

{mosimage} 

Vad är checkin och var kommer alla hänglås ifrån?

Varje gång du "går in i" en artikel för att börja redigera den så låser Joomla den saken till dig (det kallas att du "checkar ut" en sak, en svensk översättning kanske skulle kunna vara "lånar" en artikel eller "bokar" en artikel men det är inte bra översättningar.)

Detta görs för att andra inte skall kunna redigera i samma saker samtidigt, det vore trist om du skriver en roman så sparar någon över vad du skrivit.

När du trycker "Save" eller "Cancel" så får Joomla signalen av dig att du är klar och kan då ta bort spärren och gör det. Om du istället trycker på bakåtpilen i din webbläsare så får Joomla inte den signalen och ett hänglås syns då på artiklen.

{mosimage}

Vilar man på hänglåset med pekaren visas vem som checkat ut den. 

{mosimage}

Använd alltså dessa knappar (den i mitten ofta för att spara), de övriga för att avsluta med eller utan att spara ändringar. 

{mosimage}

Hur tar man bort alla hänglås?

Om du är SuperAdmin: Välj  System > Global Checkin. Det tar bort alla låsningar. Det är förstås inte bra att göra detta om du ser att folk jobbar med artiklar just nu. (Du kan dels vila på hänglåset för att se om det var länge sedan, och dels kan du från huvudmenyn i Admin se vilka användare som är inloggade.

{mosimage}

Vad tycks?

Kommentera gärna denna artikel nedan.